preload preload preload

Archive for November, 2008

Recenzija za šahovsku početnicu

Monday, November 17th, 2008

Šahovska početnica s radnom bilježnicom Tri, četiri, pozor, šah! napisana je u duhu poštivanja najsuvremenijih didaktičkih i metodičkih dostignuća. Autori gotovo svih šahovskih početnica koje sam imao u rukama, iako vrlo kvalitetno i stručno napisanih, nisu imali u vidu da bi ih djeca mogla i sama uzeti u ruke i tako se još više zainteresirati za samu građu, pa tako ne bi služile samo šahovskim trenerima u podučavanju te najplemenitije vještine. Udžbenik je pisan u bajkovitom ozračju: kontekst kraljevskog dvora, princeza koja je jedinica ostarjeloga kralja, savjeti boginje Caisse koja daje kralju preporuku  kakve bi osobine trebao imati budući suprug njegove kćeri i njegov nasljednik…Jasno je da viteški turnir koji će se održati, neće biti onakav kakav gledamo u povijesnim filmovima, no što se tiče strukture, gotovo da će biti isti: crni i bijeli vitez, lovci, kraljevi, biskupi, konji, kule, princeze koje bi htjele postati vitezovi… Suprotno većini današnjih udžbenika iz bilo kojeg područja, ovdje autori vode računa o tome da će knjigu, osim dječaka, uzeti u ruke i djevojčice. Prekrasne bajkovite ilustracije dodatni su stimulans djevojčicama kojima je, to svaki šahovski trener zna, potreban mnogo složeniji sustav motivacije za šah nego dječacima.

Šahovska pravila izlažu se vrlo sistematično. Šturih je definicija vrlo malo, a gdje god se može, šahovska se pravila objašnjavaju i kroz vrlo duhovite stihove. Osim samog šahovskog metajezika, autori rabe i druga didaktička sredstva: križaljke, igru potapanja podmornica, rebuse, stripove… Didaktički je opravdano što u radnoj bilježnici nema atraktivne slikovne animacije iz udžbenika, već je forma klasična šahovska. Kroz lekcije u kojima se uče pravila šahovske igre, vrlo se nenametljivo provlače podaci iz povijesti šaha, šahovski bonton, misli poznatih velemajstora… Velika se pozornost pridaje vježbama kretanja figura: ta se poglavlja u šahovskim početnicama obično obrade u nekoliko rečenica, a zaboravlja se da je ovladavanje prostorom temeljna vještina koju početnik treba svladati. Uvježbati dijete da vidi da bijelim lovcem ili damom na a8 može uzeti figuru na h1 spada u najteže zadatke šahovskog instruktora. Vježbe bojanja polja didaktički su vrlo korisne, a do sada sam ih vidio jedino na računalnim šahovskim programima. Vrlo je slikovito prikazano zašto je šah više od igre: učenje sposobnosti da se samostalno donese trenutna odluka: i između ugodnih i neugodnih stvari (slika majke koja isprobava cipele i slika djevojčice koja se predomišlja hoće li se javiti na satu), i to u vrlo kratkom vremenskom razdoblju (slika dječaka koji se na pješačkom prijelazu predomišlja hoće li ga prijeći jer nije siguran hoće li automobil stati). Suprotstavljanje bijelog kralja i crnog viteza u bajci koja se provlači kroz udžbenik, pedagoška je poruka koju nećemo čuti ni od kojeg «službenog» pedagoga, a to je da je život nije samo povlađivanje i kompromis s našim bližnjima, već i neizbježna borba u kojoj se možemo služiti različitim sredstvima. No i ta je borba psihički podnošljiva ako se poštuju neka pravila. Ideja viteštva je, čini se, tek sa šahom dobila svoje pravo oživotvorenje (ili je možda tvorac ideje viteštva u srednjem vijeku tu ideju dobio kroz šah???).

Na kraju udžbenika rječnik je pojmova, i to ne samo šahovskih, za koje postoji vjerojatnost da ih dijete neće razumjeti. Možda će netko smatrati da takav rječnik nije potreban, no u današnje vrijeme, kad računala odvlače djecu od knjiga i kad sveopći vokabular postaje nezamislivo siromašan,  on će u velikom broju slučajeva biti vrlo koristan. Šahovski metajezik koji i nije baš prejednostavan, vrlo će se nenametljivo «uvući pod kožu» već i predškolcu koji zna čitati. Kao jezikoslovcu, osobito mi je zadovoljstvo bilo čitati poglavlje o različitim nazivima za figure u raznim jezicima. Gotovo da bi moglo poslužiti kao dopuna uvodnim lingvističkim predavanjima o postanju različitih jezika: biblijska «kula Babilonska» zbog koje je Bog pomiješao jezike, a koji zapravo označavaju iste pojmove, samo što ih ljudi različito zamišljaju. Ima li boljeg načina  promicanja bratstva među ljudima od činjenice koja je svakome jasna bez ikakve ideološke torture i komesarskih pranja mozgova, a to je da se šahisti svih boja kože, nacija i vjeroispovijesti odlično razumiju i da su jedno. Vjerujem da će zahvaljujući ovoj knjizi mnogo mladih ljudi zavoljeti šah i prepustiti se zadovoljstvima i emotivnim ispunjenjima koje samo ta preslika ideje Stvaranja svijeta može pružiti.

doc. dr. sc. Đuro Blažeka

Utjecaj bavljenja šahom na razvoj kognitivnih sposobnosti III.dio

Monday, November 17th, 2008

Poštovani gospodine Cvitanović,

Molimo Vas da našem apsolventu Vatroslavu Jelovici omogućite prikupljanje podataka u Vašoj školi u svrhu izrade njegovog diplomskog rada, pod mentorstvom prof. dr. sc. Denisa Bratka. Cilj ovog istraživanja je utvrditi ima li treniranje šaha kod školske djece utjecaja na njihove kognitivne sposobnosti. Sudionici istraživanja bit će učenici od drugog do četvrtog razreda I. Osnovne škole Dugave. Zadatak učenika bit će ispunjavanje tri psihologijska testa koji mjere opću inteligenciju, prostornu sposobnost i pamćenje. Predviđeno vrijeme potrebno za njihovo ispunjavanje su dva školska sata, koja ne moraju biti u nizu. Testiranje će se obaviti dvaput – prvi put početkom ove školske godine, a zatim će se za godinu dana ponoviti. U oba navrata učenici će rješavati iste testove. Istraživanje će se provesti na dvije skupine učenika – prvu će činiti učenici koji u sklopu izvannastavne aktivnosti pohađaju šahovsku školu kod profesora Željka Brdala, a drugu skupinu će činiti jednak broj učenika koji se ne bave ovom aktivnošću.
Osim Vaše suglasnosti, za sudjelovanje u istraživanju tražit će se i usmena suglasnost djece, kao i pismena suglasnost njihovih roditelja. Roditeljima će se prethodno poslati pismena obavijest koja sadrži informacije o cilju i postupku istraživanja, a prema potrebi organizirat će se roditeljski sastanak na kojem će kolega Jelovica odgovoriti na eventualna pitanja roditelja. Svoj pristanak dat će i profesor Brdal, voditelj šahovske škole. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem tretirat će se kao povjerljivi, te će se koristiti isključivo u svrhu izrade diplomskog rada.
Nacrt istraživanja razmotrilo je Etičko povjerenstvo Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje je utvrdilo kako istraživanje udovoljava etičkim načelima propisanim Etičkim kodeksom istraživanja s djecom koji su izradili Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
Molimo Vas da svoju suglasnost za provedbu istraživanja potvrdite svojim potpisom.

S poštovanjem,
Prof. dr. sc. Denis Bratko,
Prof. dr. sc. Vladimir Kolesarić, predsjednik Etičkog povjerenstva

Student: Vatroslav Jelovica, MB 128635
Mentor: dr. sc. Denis Bratko, prof.

NACRT ISTRAŽIVANJA ZA DIPLOMSKI RAD
“Utjecaj bavljenja šahom na razvoj kognitivnih sposobnosti”

Problem: Utvrditi utječe li treniranje šaha kod djece na njihove kognitivne sposobnosti, mjerene standardnim testovima.

Hipoteza: U skladu s ranije dobivenim nalazima, očekujem da će eksperimentalna skupina djece, nakon jednogodišnjeg treninga u šahovskoj školi, pokazati statistički značajan porast u rezultatima na mjerama kognitivnih sposobnosti u odnosu na kontrolnu skupinu.

Uzorak: skupina mlađe školske djece, između 8 i 10 godina starosti; ciljana veličina uzorka je 50 učenika.

Postupak: Istraživanje će se provesti na učenicima koji pohađaju šahovsku školu u I. O. Š. Dugave I O.Š. Frana Galovića. Sudionici će biti podijeljeni u dvije skupine – prvu supinu će činiti djeca koja su početkom ove školske godine po prvi put upisala šahovsku školu, koju vodi prof. Željko Brdal, a nisu imala ranijih iskustava s učenjem šaha.

Drugu (kontrolnu) skupinu će činiti djeca koja predstavljaju njihove ekvivalentne parove po dobi, spolu i početnim rezultatima na korištenim testovima. Statistički značajne razlike među ovim dvjema skupinama ne bi smjelo biti.
Drugo mjerenje na obje skupine provest će se krajem školske godine 2008./2009., nakon što je eksperimentalna skupina trenirala šah u šahovskoj školi; dok kontrolna skupina nije.

Varijable:
– treniranje šaha (NV)
– rezultati na testovima kognitivnih sposobnosti (ZV)

Instrumenti:
–    Standardne Ravenove progresivne matrice (Raven, 1938.)
–    Test mentalnih rotacija (iz French, Ekstrom i Price, 1963.)
–    Test pamćenja (iz French, Ekstrom i Price, 1963.)

Planirane analize podataka: Analiza razlike između eksperimentalne i kontrolne skupine t-testom za nezavisne uzorke. Analizirat će se je li došlo do promjena u rezultatima u obje skupine u kasnijoj točki mjerenja u odnosu na raniju, te ima li u drugoj točki mjerenja statistički značajne razlike između eksperimentalne i kontrolne skupine.

Utjecaj bavljenja šahom na razvoj kognitivnih sposobnosti II.dio

Sunday, November 16th, 2008

Kako bi se provelo ovo istraživanje bilo je potrebno formirati grupu šahovskih početnika. Moja dosadašnja iskustva kao šahovskog voditelja bila su uglavnom sa učenicima V.-VIII. razreda, a ponekad bi zalutao neki mlađi šahista-ica. Tijekom tog svog rada glavni oslonac bila mi je knjiga “Škola šaha” autora Idriza Sušića kojom sam se koristio kao nekom vrstom šahovskog udžbenika. U razgovoru sa svojim „suradnicima psiholozima“ utvrdili smo da bi za ovo istraživanje bila idealna grupa potpunih početnika, a kako takve nisam mogao pronaći u višim razredima krenuo sam u potragu za njima u 1. i 2. razredima. Naravno da među učenicima V.-VIII. razreda ima potpunih početnika, ali nisam mogao nači dovoljan broj takvih učenika-ica koji bi se sada počeli baviti šahom kao izvanastavnom aktivnošću.
Za potrebe istraživanja trebalo mi je 15-tak učenika i učenica koji bi bili spremni se jedan puta tjedno baviti šahom. Tada sam se kao i mnogi školski šahovski voditleji našao pred problemom šahovske literature prilagođene tom uzrastu.

Hrvatsko tržište nema takvu šahovsku knjigu, a najpogodnija dostupna knjiga činila mi se knjiga autora Daniela Kinga “Od prvih poteza do mata”. Ova knjiga pristupa učenju šaha od samih početaka, a zahvaljujući ilustracijama i sadržaju bila mi je najpogodnija za realizaciju ovog mog projekta. No kako to obično biva sreća prati hrabre, a ako tu istu sreću hrabri malo poguraju uspjeh je zagarantiran. Nekako u to vrijeme počele su intenzivne pripreme na hrvatskom izdanju školskog uđbenika “Tri, četiri, pozor – šah” sa radnom bilježnicom. Više o njoj možete saznati na http://www.34pozor-sah.com.
Ja sam odmah znao da je upravo to što mi treba za taj uzrast. Započeo sam sa animiranjem učenika 1. i 2. razreda za uključivanjem u tzv. šahovsku radionicu istog naziva kao i prateći uđbenik. Ovdje navodim promotivni tekst kojeg sam podijelio svim učenicima 1. i 2. razreda krajem šk. Godine 2007.-2008. koji je bio namjenjen njihovim roditeljima. Isti sam postupak ponovio početkom šk. Godine 2008.-2009. što je rezultiralo formiranjem šahovske grupe početnika sastavljene od učenika drugih i trećih razreda I. OŠ Dugave i OŠ Frana Galovića. Ravnateljica Blaženka Jurić Mrša i ravnatelj Tomislav Cvitanoivć podražli su ovaj moj moj projekt te sam pristupio formiranju skupine.

Poštovani roditelji!
Sljedeće školske godine 2008./2009. Šahovska škola Dugave [www.sah-dugave.org] pokreće projekt TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH!. Glavni cilj projekta je pružiti mogućnost što većem broju zainteresiranih učenika-ica da nauče igrati šah. Cilj projekta nije stvaranje vrhunskih šahista već što veća popularizacija šahovske igre.

Odgojne mogućnosti šaha u razvoju djece
Kroz projekt “TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH!” kod polaznika poticao bi se razvoj najboljih ljudskih osobina te bi se pozitivno utjecalo na odgoj svakog djeteta. Šahovska pedagoška praksa dokazala je da baveći se šahom mladi šahisti razvijaju upornost, odgovornost, samokritičnost,  objektivnost, korektnost, poštivanje pravila, marljivost, borbenost, želju za napretkom, promišljanje, pažnju, samokontrolu, kolegijalnost, racionalno korištenje vremena, maštovitost….
Jedna od prednosti šaha u odnosu na većinu sportova je potpuna ravnopravnost spolova tijekom nadmetanja. Slično tome šahovska igra pruža mogućnost ravnopravnog nadmetanja između učenika s invaliditetom i učenika bez zdravstvenih problema ili učenika-ica 2-ih i 8-ih razreda. Takvo nadmetanje pomaže da polaznici stvore ispravan stav o različitostima i posebnostima svojih protivnika.
U ovom projektu velika bi se pažnja posvetila poštivanju zadanih pravila i korektnom odnosu prema protivniku. To je osobito važno u školskom okruženju kada se zna za sve  rašireniju pojavu raznih oblika nasilja među djecom.

Obrazovne mogućnosti šaha u razvoju djece
Osim pozitivnog utjecaja na odgojni razvoj polaznika šahom se može utjecati i na poboljšanje obrazovnih sposobnosti. Tijekom provedbe šahovskih aktivnosti izmjenjivalo bi se učenje i spoznavanje, stjecanje radnih navika i vještina pa sve do provjere i primjene stečenog znanja u praksi. Kroz šahovski trening i natjecanja kod učenika nastojali bismo potaknuti razvoj sposobnosti koje pomažu u svladavanju i usvajanju nastavnog gradiva: pamćenja, pozornosti, koncentracije, brzine računanja, vizualnog predočavanja, prostornog snalaženja, prihvaćanje znakova i simbola, ovladavanja pisanim tekstom, logike razmišljanja i  rasuđivanja. Tijekom igranja šahovskih partija polaznici vježbaju predviđanje protivnikovih poteza te ispitivanje ispravnosti vlastitih.
Ogromna prednost šaha mogućnost je uklapanja šahovskih motiva u redovnu nastavu što je također jedan od ciljeva projekta TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH! Neki od preduvjeta sudjelovanja u projektu TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH! koji se očekuju od budućih polaznika su usvojena kultura čitanja s razumijevanjem, redovito dolaženje na treninge jednom tjedno jedan školski sat, te marljivo i odgovorno izvršavanje postavljenih zadataka.

Projekt TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH!  pratit će gradivo u istoimenoj šahovskoj početnici s vježbenicom autora Sanje Vuksanović i Ivana Markovića. Uputio bih Vas da pročitate recenziju koju je napisao dekan Visoke učiteljske škole u Čakovcu i šahovski voditelj u OŠ Ivana Meštrovića (Zagreb) doc. dr. sc. Đuro Blažeka koju možete pročitati na www.34pozor-sah.com gdje se ujedno možete informirati i o samoj početnici!

Paralelno sa formiranjem skupine početnika Tri, četiri, pozor – šah rješavala se i administrativna strana ovog istraživanja. Ravnatelji su dobili pisma namjere, etičko povjerenstvo je na temelju predloežnog nacrta istraživanja dalo svoje odobrenje.

Utjecaj bavljenja šahom na razvoj kognitivnih sposobnosti I.dio

Saturday, November 15th, 2008

Od samih početaka mog rada kao voditelja Šahovske škole Dugave često sam slušao razmišljanja najrazličitijih sugovornika koji su tvrdili da šah utječe na razvoj umnih sposobnosti jludi, a osobito djece. Slično je bilo i sa pojedinim školskim predmetima. Puno puta sam od svojih kolega i kolegica u školi čuo rečenicu: “On je dobar matematičar, sigurno će ti biti dobar šahista.” Samo od sebe nametnulo mi se pitanje koliko redovito bavljenje šahom može utjecati na umne sposobnosti djece? Potaknut time počeo sam tražiti znanstvena istraživanja koja bi to potvrdila ili osporila. Lutajući bespućima interneta naišao sam na puno stranih stručnih radova na tu temu koji čekaju svoj prijevod na hrvatski. Sa žaljenjem moram ovdje iznijeti činjenicu da osim nekih naslova o ovoj temi nisam uspio doći niti do jednog rada koji je bio proveden u Republici Hrvatskoj ili u najbližem okruženju. Više o ovoj mojoj potrazi možete saznati na blogu: www.igramilijuna.bloger.hr!

Na tom sam blogu objavio sve što sam uspio saznati o toj temi, ima i nekoliko prijevoda stranih stručnih radova te autorskih tekstova koji govore o utjecaju šaha na umne sposobnosti djece. Ne želeći se osloniti samo na Internet na sve sam se strane raspitivao za stručne radove na zadanu temu,a li bez večeg uspjeha. I tada sam odlučio pokušati potaknuti izradu jednog takvog rada te sam se obratio odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bio je to pun pogodak jer sam već u prvom kontaktu naišao na podršku pročelnika Prof. dr. sc. Denisa Bratka. Zanimljivo je napomenuti da je pročelnik u studentskim danima igrao šah te se bavio idejom jednog ovakvog rada. Dogovoreno je da će pokušati pronaći studenta koji bi bio zainteresiran za izradu stručnog rada na temu utjecaja šaha na razvoj kognitivnih sposobnosti. I pojavio se zainteresirani student apsolvent Vatroslav Jelovica te se prišlo realizaciji istraživanja.  O pojedinim koracima više u slijedećim člancima koji će pratiti provedbu samog istraživanja, a prije njih ukratko o kognitivnoj psihologiji.

Kognitivna psihologija je znanost koja je usmjerena na otkrivanje psihičkih procesa koji se nalaze u osnovi ponašanja. Sama riječ “kognitivno” dolazi od engleske riječi cognition što označava spoznaju, tj. mentalne procese za koje se pretpostavlja da istiźu ponašanje. To pokriva široki raspon područja istraživanja, istražujući pitanja o djelovanju pamćenja, pozornosti, percepcije, predstavljanju znanja, mišljenja, kreativnosti i rješavanju problema. Kognitivna psihologija je jedna od najsuvremenijih dodataka psihološkom istraživanju, a razvila se kao odvojeno područje unutar discipline u kasnim 50-im i ranim 60-im godinama.

Željko Brdal, prof.

Šah @ spotovi & filmovi

Saturday, November 15th, 2008

Naletjeli smo na neke video sadržaje na Youtube tipa spotovi, isječci iz filmova i td. u kojima se igra šah pa smo odlučili to prikazati u kategoriji “Šah i film” i “Šah i Madonna” vjerujući kako će Madonna i dalje nastaviti snimati šahovske spotove, možda ne sa Goranom Višnjićem kao u ovom spotu, ali nije ni bitno.

Madonna – The power of Goodbye

Luzhin Defence (Vladimir Nobakov)

Luzhin Vals

Luzhin Defence

Ekipno prvenstvo Osnovnih škola Republike Hrvatske 2006 – Šahovske dame

Tuesday, November 11th, 2008

(Poreč 06.04-09.04.2006.god.)
Šahovske dame iz Dugava ponovile su sjajan rezultat iz prošle godine i osvojile prvo mjesto na Ekipnom prvenstvu grada Zagreba. Naravno da im je to osiguralo odlazak na Državno prvenstvo. Nadali smo se da će se održati u Rovinju ili Umagu, ali opet idemo u Poreč.  Naš trener kaže da ne može vjerovati kako ništa nitko ne zna što se tiće kada se ide i od kuda tj. čak smo i mi zvali i roditelji, ali nitko ništa ne zna. A tek to da su prijavni papiri stigli u petak, a do slijedećeg ponedjeljka su bile prijave. Srećom da je prof. Brdal to već prije skinuo sa Interneta. Uredno smo se svi prijavili i saznali da svi osim profesora Brdala moramo na  liječnički  pregled. Uz negodovanje i raspravljanje o tome kako je to nepotrebno, uputili smo se u ambulantu. Paralelno sa tim Lorna Kunčić nam je napravila pravi pravcati plakat kojeg možete vidjeti na fotografijama, puno hvala Lorna.
I što još reći za uvod?
Po cijeloj školi  se naveliko priča o tome da su naše šahistice osvojile 4. mjesto u Republici Hrvatskoj. Svi misle da su mogle i bolje, da su mogle uloviti i treće mjesto. No mogle su biti i pete što je ope odličan rezultat. Treba reći da je prošlogodišnja ekipa bila jača po imenima i «rejtingu» i osvojila je deveto mjesto što samo pokazuje da je ovo veličanstven uspjeh i da «šahovske dame» zaslužuju svaku pohvalu. Pa da krenemo  i vidimo kako je sve to zapravo «odigrano»?

Četvrtak 06. 04. 2006.god.
Već  rano ujutro svi smo  morali biti budni i spremni za polazak. Kiša je padala kao iz kabla i bilo je jako hladno pa smo se morali toplo obući. Za dolazak na autobusni kolodvor pobrinuo se tata Bačelić, koji je vozio nas djecu, dok se tata Rupert pobrinuo da prof. Brdal također dođe na vrijeme. Kada smo se svi skupili na okup, počeli smo tražiti autobus 27 koji je trebao biti naš, no ispostavilo se da je naš autobus zapravo broj 8. Osam je sati i bilo je vrijeme za polazak. Krenuli smo. Putem su neki spavali, a neki su pak gledali filmove. Tek toliko da znate, to su bili filmovi koji su svi barem sto put gledali. Došli smo u hotel “Delfin” oko 12 i 15. Prof. Brdal i ja otišli smo preuzeti ključeve od naših soba te prijaviti osnovni sastav ekipe. Čovjek, kod kojeg smo se prijavljivali, upitao nas je da li smo donijeli satove i figure. Mi smo rekli ne, zato jer ih nije niti ni trebalo donijeti. Na kraju se ispostavilo da je on imao satove i figure, no htio je da radije mi damo svoje nego on svoje. Kada smo se razmjestili po sobama shvatili smo da naša soba (soba od profesora Brdala i mene) nema grijanja, no domar je ubrzo popravio radijatore i taj kišoviti prohladni dan ipak nije bio tako hladan. Polako smo se uputili na ručak, a zatim i na ždrijeb. U 19 i 10 počelo je svečano otvaranje u Dvorani “Intersport centra” na kojem smo svi morali biti, a moram priznati baš i nije bilo previše zabavno. No, što je moralo biti, bilo je!

Petak 07. 04. 2006. god.
Rano smo se probudili da bi stigli na doručak i naravno da bi stigli na prva tri kola. Prije podne su se održala tri kola i popodne također tri. Na pravilniku (Bilten) pročitali smo da se natjecanje održava u TV –  dvorani no na kraju se održalo u disko – dvorani. Nakon te informacije svi smo se uputili u disko – dvoranu gdje su već bili treneri ostalih škola. Kada je došlo vrijeme da se odigra prvo kolo, glavni sudac je naredio svim voditeljima da napuste prostoriju da ne bi slučajno šaptali svojim igračicama. Stoga nismo imali druge nego da odemo  kat više i čekamo rezultate. A rezultati kola su izgledali ovako:

1. KOLO
Harambašić  :  Dugave –1.5- 1.5
1. Lora Babić : 1. Matea Pajtlar- 1-0
2. Lidija Samardžić  :  2. Maja Rupert-0-1
3. Valentina Samardžić  :  3. Tea Bačelić-0.5-0.5

Izjave:
Matea: Nisam znala igrati, a kamoli pisati.
Maja: Uhu, taj kraljev gambit je dobar. Cura ima rejting, a nema pojma. Satrla sam ju.
Tea: Ostala sam s topom, ona s lovcem i pješakom kojeg je s kraljem i lovcem cijelo vrijeme branila, kasnije smo se izjele i to je bio remi. A kaj ćeš ?!?
Prof. Brdal: Početak je zadovoljavajući, nismo izgubili i drago mi je da smo bolje počeli nego prošle godine.

2. KOLO
Dugave    :    Goran  0-3
1. Maja Rupert :  1.Sanja Remka  0-1
2.Tea Bačelić :  2. Daria Grgurić 0-1
3. Ivana Majcen : 3. Patricija Vujnević  0-1

Izjave:
Ivana: Ah, mogla sam pobijedit , ali nisam. Što bi ja. Bez veze sam pomaknula pijuna, napala mi ga je i mat.
Tea: A kaj da radim?!?Malo se mučila s matom, mislim, bila je bolja…A meni je pala zastavica…
Maja: Mala balavica, stalno je potezala masnjake u sebe. Nisam se mogla uopće skockat.
Prof. Brdal: Očekivani poraz, a i drago mi je da je i igrala Ivana. U mojoj Kladionici Goran će biti prvi.

3. KOLO
Cvjetno naselje  :  Dugave 0-3
1. Tea Far : 1. Matea Pajtlar 0-1
2. Nina Brezak  : 2. Maja Rupert 0-1
3. Matea Kutija  :  3.Tea Bačelić 0-1

Izjave:
Matea: Bilo je jako napeto. Igrala je sasvim pametno, ali sam je pobijedila!!!( i zapisala cijelu partiju).
Maja: Juhuuu, taj kraljev gambit pali, razvalila sam ju ko’ špagete s bolonjezom, bez bolonjeza.!!!!
Tea: Bila je neizvjesna partija…HE, HE… onda sam s lovcem, kojeg je branio skakač, dala šah i napala damu… i… ode dama… i onda top… i onda mat!!!
Prof. Brdal: Drago mi je da smo nakon “remija” na prvenstvu Zagreba dokazali da smo ipak bolja ekipa.

Tri su kola iza nas i polako smo krenuli na pauzu tj. ručak. Poslije ručka smo, svi skupa, otišli u laganu šetnju morem. Matea nas je vodila krivom stazom pa smo malo zalutali, tada smo se vratili istim putem natrag, vidjeli uginulog ježa, i vratili u sobe. Vrijeme je brzo prošlo te smo morali otići odigrati još tri kola. Evo kako je to bilo:

4. KOLO
Dugave  :  Lokvići  1,5 – 1,5
1.  Matea Pajtlar :  1. Stela Delać 1-0
2. Maja Rupert :  2. Tihana Lisac  0-1
3. Tea Bačelić : 3. Helena Rakas 0.5-0.5

Izjave:
Matea: Uh!!!  Bilo je tako napeto, neizvjesno, no vodila sam jer sam joj pojela damu, kasnije je ona meni, ali ipak sam bila bolja ! Kak’ da kažem.. drago mi je da sam ju razvalila!
Tea: Ubit ću se!!! Već drugi remi!!! Al’, dobro… bolje nego da sam izgubila!
Maja: Bez veze, nisam uopće gledala, pojela mi je lovca besplatno i došla mi je s pješakom usred partije do kraja.
Prof. Brdal: Zadovoljan sam jer smo ostali neporaženi i dalje smo na 50% što je super!

5. KOLO
Đurđevac  :  Dugave 1-2
1. Lucija Fusić  : 1. Matea Pajtlar 1-0
2.  Anamarija Kečkeš  :  2. Maja Rupert 0-1
3. Antonija Pantelić :  3.Tea Bačelić 0-1

Izjave:
Matea: Trebala sam ju razvalit, hvalisavicu jednu!!!!Šteta!!!
Tea: Razvalile smo ih kao ja CEDEVITO!!
Maja: Zaboravila napisati  izjavu.
Prof. Brdal: Pobjeda je odličan rezultat, još par pobjeda i odosmo mi prema prvoj polovici tablice.

6. KOLO
Dugave   :  Pupačić 2-1
1. Matea Pajtlar : 1.Zrinka D. 0-1
2.Maja Rupert :  2. Lora Šebek 1-0
3.Tea Bačelić  :  3. Leona Tomas 1-0

Izjave:
Matea: Izgleda kao razdrapana kokoška , neka ode spat k svojim gusarima, baš je neka, zakaj me pobijedila.
Maja: Pojela sam besplatno damu i onda se predala.
Tea: Kako smiješno pričaju!!Baš su simpatični….PUPEKI….!!
Prof. Brdal: Prezadovoljan sam igrom naših dama. Opet jedna pobjeda. Nisam siguran, ali mi smo u samom vrhu turnirske tablice. Treće ili četvrto mjesto. Fenomenalno.

Eto tako  su prošla i još tri kola te smo tada , nakon 6 kola, bili treći tj. dijelili smo treće mjesto sa Pupekima( Pupačić ).Ostala su smo još tri kola koja su se igrala dan kasnije, u subotu. Neki su poslije otišli u krpe, neki su pak otišli u diskač, a neki su pak radili prognoze za sutrašnje okršaje.

Subota 08.04.2006.god.
Opet smo se svi morali rano dići (sigurno znate zašto) jer su se igrala zadnja tri odlučujuća kola. Kao i svako jutro smo svi otišli na doručak i zatim, uz veliku podršku i savjete poslali cure u disko-dvoranu. Evo kako su prošla i ta zadnja tri kola:

7. KOLO
Vukovina  :  Dugave  1-2
1. Ksenija ostojić : 1. Matea Pajtlar 1-0
2. Manuela Detelić : 2. Maja Rupert 0-1
3. Lucija Rozić :  3. Tea Bačelić  0-1

Izjave:
Matea: Ma ta mala vučetina!!!Šteta kaj sam izgubila!!!
Maja: Mala naivna nema pojma!!!
Tea: Bilo je super!!!
Prof. Brdal: Rezultat prema prognozi stručnog stožera, ali su nas «pupeki» prestigli – u ovom su kolu pobijedili 3:0. Nadamos e njihovom kiksu i našim prognozama.

8. KOLO
Dugave   :   Jelsa  1-2
1. Matea Pajtlar : 1.Marija Čačić 0-1
2. Maja Rupert : 2. Boni Marijan  0-1
3. Tea Bačelić  : 3. Dobrila Draganić 1-0

Izjave:
Maja: Prokužila mi je kraljev gambit, a ja ga nisam dovoljno proučila.
Tea: Nećete vjerovat!?!? Ja imala topa i skakača, a ona topa i lovca… i obadvije nekoliko pješaka… uglavnom… s lovcem mi je napala i topa i skakača, a da sam maknula topa kasnije bi ga zarobila i ne bi mogla nigdje…, pa ja išla topom jesti lovca i ona meni trebala jest’ pješakom, a ona dirne kralja i ide jesti topa…,a ja njoj.. dirala si kralja, dođe ona slučajno, ja: ne može igraj kraljem, ona meni…”piiiiip”, ja njoj “hvala”
Matea: Nemam riječi!
Prof. Brdal: Očekivani poraz od trenutačno druge ekipe prvenstva. Predstoji odlučujuće kolo. Jedino nas pobjeda od tri nula ili totalni kiks «pupeka» dovodi na treće mjesto. Morao bi se «skulirati» ali sam svjestan prilike i baš mi ne ide.

9. KOLO
Bošnjaci   :   Dugave  1-2
1. Jasna  Šimunović  : 1. Matea Pajtlar 1-0
2. Sanja Tomašević  :  2. Maja Rupert 0-1
3. Barbara Lešić :  3. Tea Bačelić  0-1

Izjave:
Matea: Cura me tako živcirala, preseravateljica jedna!!!Mala žabokrečina. Zbog nje smo izgubile treće mjesto!!!!!!!!!!!!
Maja: Dala sam mat s topom manje! Kako je pohlepna!!
Tea: Igrale smo do zadnje sekunde, a ja dobila!! E ubit ću se!! Ode naša državna medalja!!!!!!
Prof. Brdal: Što reć. Zauzeli smo odlično, ma sjajno četvrto mjesto.Svima nam je u glavi propuštena prilika da ulovimo medalju na državnom prvenstvu. Jedan bod nas dijeli od postolja. Zapravo mislim da je to četvrto mjesto baš dvostruko: sjajan rezultat, a tik si do postolja.

KONAČAN POREDAK:

1.  ŠŠK Goran  23
2.  ŠŠK Soline  18.5
3.  ŠŠK Gusar  16
4.  ŠŠK Dugave  15
5.  ŠŠK Lokvići  14
6.  ŠŠK August Harambašić  13
7.  ŠŠK Đurđevac  12
8.  ŠŠK Vukovina  11.5
9.  ŠŠK Bošnjaci  10.5
10.  ŠŠK Cvjetići  1.5

Evo tako je to završilo!!! S osvojenim 4. mjestom u Republici Hrvatskoj ostvarili smo svoje snove. Nakon natjecanja svi smo bili umorni te smo se malo odmorili u svojim sobama. Poslije su neki otišli u šetnju oko hotela, a navečer smo, mi djeca, otišli u diskač da proslavimo to 4. mjesto.

Nedjelja 09.04.2006.god.
Došlo je i vrijeme odlaska!!! U ranu zoru smo se digli, uzeli svoje torbe, koje smo dan prije spakirali, i otišli na doručak. Nakon obilnog doručka, kojeg smo svaki dan dobivali, uputili smo se prema autobusima. Dok su se naše cure opraštale od nekih cura koje su upoznale tijekom našeg boravka u Poreču, ja sam gledao kroz prozor autobusa i čekao polazak. I tako sam, promatrajući kroz prozor, sebi rekao: “BAŠ JE BILO SUPER!!! TREBAMO OVO PONOVITI!!!!!!

Pavao Vrbanec 8.a

Šahovska škola Dugave @ TV

Monday, November 10th, 2008

Evo mali podsjetnik o aktivnostima ŠŠK Dugave kroz medije. Rubrika “Mi i mediji” popunjena je sadržajem iz medija koji su posljednjih godina posvećivali pažnju ŠŠK Dugave i njezinim šahovskim aktivnostima.

Športerica – ŠŠK Dugave

Z1 TV, Dobro jutro – ŠŠK Dugave

Z1 TV – Slovački veleposlanik u Dugavama

Informativni šahovski web portal

Sunday, November 9th, 2008

Kombinacijom slobodnog vremena i dijela sadržaja sa http://www.sah-dugave.org kojeg smo odlučili djelomice segmentirati otvorili smo ‘Informativni šahovski web portal’ na adresi http://sah.sah-dugave.org. Neke tekstove poput Šah u Hrvatskoj, Šah u osnovnim školama, Šahovski automat turčin, Porijeklo šaha, Legenda o šahu i slično premjestili smo na poddomenu gdje se sada nalaze gotovo sve informacije o šahu koje smo uspjeli skupiti sa wikipedie i hrvatskih web stranica. Sav sadržaj se nigdje ne nalazi na jednom mjestu i jasno da je to nemoguće, ali smo pokušali objediniti većinu zanimljivosti vezanu uz šah te ju postaviti na jednom webu. Šahovski web portal je statičan u pogledu sadržaja, tamo se neće pisati novosti, obavijesti, najave i slično već služi kao info stup. Sve aktualnosti i novitete koje uspijemo uloviti u hodu vezano za šah, a za koje smatramo da im je mjesto na tom web portalu – objavit ćemo ih. Sve prijedloge, sugestije, konstruktivne kritike i td. ostavite u komentarima ili na e-mail adresu.

Šah – šport ili umjetnost?

Sunday, November 9th, 2008

Da je šah šport, to se još nekako može objasniti – šport za moždane vijuge. Ali, umjetnost? Kakve veze ima jednostavno pomicanje figura s umjetnošću? To pokušava objasniti Ernst Strouhal, profesor povijesti umjetnosti na Bečkom sveučilištu: „Svaki igrač šaha doživljava elemente lijepog. Potezi su među ostalim prekrasni, iznenađuju nas, neočekivani su, pokreću čitav sustav i mogu bez daljnjega biti umjetnost kao i glazba. Šahovske partije mogu sigurno poprimiti karakter umjetničkog djela.“

Lijepo je ono neočekivano
Ernst Strouhal nastoji uvjeriti slušatelja da je duga partija šaha u kojoj puno vremena prođe između dva poteza nešto lijepo. Što je u šahu estetsko? „Šahovski potez je lijep ako ima elemente iznenadnog. Kao što u nogometu može biti neočekivano dodavanje petom ili neobična akcija.“ Šah u parku u uzbekistanskom TaškentuBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Šah u parku u uzbekistanskom Taškentu

Jednostavni potez, dakle, nije umjetnost, ali može biti neki nesvakidašnji. Može li se, dakle, položaj šahovskih figura usporediti s Da Vincijevom Mona Lisom? To sam upitao profesora povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Bochumu Herberta Molderingsa. „Estetika igre šaha ne ispunjava se u trenutnom položaju, nego se ispunjava u vremenu. To znači, u razvitku položaja, u razvitku mogućnosti.“

Nevidljiva estetika za velemajstore
Dakle, uzmemo nekoliko neočekivanih i inovativnih poteza i dobijemo umjetničko djelo? „Stvarna ljepota šaha je neka vrsta intelektualne ljpote, to nije vizualna ljepota“, kaže profesor Molderings. Znači da se tu ljepotu ne može vidjeti, nego se mora napregnuti mozak da bi se prepoznalo umjetničko djelo? „Ljepota šaha ide puno dublje. To je apstraktna, na kraju krajeva nevidljiva ljepota, koju može spoznati samo individuum koji uživa u naprezanju mozga. Tko u tomu ne uživa, nikad neće osjetiti estetiku šaha“, pojašnjava Molderings. Što o tomu misli izdavač šahovske literature Hartmut Kaminski? „Samo ako je igrač šaha na vrlo visokoj razini on će moći razviti osjećaj za ljepotu šaha.“

Arne Lichtenberg

Dugave Open 2008

Monday, November 3rd, 2008

Poštovani, ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete na VII. ekipnom šahovskom prvenstvu osnovnih škola Novoga Zagreba sa ekipom svoje škole. Prvenstvo će se odigrati u petak 12. prosinca 2008. godine u prostorijama I. osnovne škole Dugave, Školski prilaz bb. Početak prvenstva je u 16:30 sati, a kraj oko 20:00 sati.

Popis škola kojima su upućeni pozivi za sudjelovanje:
OŠ braće Radić, Šenoine Branke 22 – voditelj Nenad Fruth
OŠ Frana  Galovića , Školski prilaz BB – voditelj Željko Brdal
OŠ Zapruđe, Meštrovićev trg 8 A – voditelj Igor Stojaković
OŠ Mladost – Karamanov prilaz 3 – voditelj: Jasmin Hutinović
OŠ Odra, Đačka Ulica 5 – voditeljica rajka legin
I. OŠ Dugave, Školski prilaz BB – voditelj Željko Brdal
OŠ Trnsko, Trnsko  25 – ravnatelj
OŠ Gustava  Krkleca, Božidara Magovca 103 –  prof. TZK
OŠ Ive Andrića ,Milovana Kovačevića 18 – prof.  TZK
OŠ Otok , Gradićeva 4 – ravnatelj
OŠ Savski Gaj,Remetinečka cesta 64 A – ravnatelj
OŠ Brezovica ,Brezovička cesta 98 A – voditeljica: Dragica Šainović
OŠ Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1 – ravnatelj
OŠ Večeslava Holjevca , Siget 23- voditelj: Marko Ždravac
OŠ Lučko , Puškarićeva 102 – ravnatelj
OŠ Miroslava Mrkše , Mrkšina 42 – ravnatelj

O svim dosadašnjim ekipnim prvenstvima osnovnih škola Novoga Zagreba te o djelovanju i aktivnostima Šahovske škole Dugave na popularizaciji šaha više informacija možete saznati na www.sah-dugave.org.
U prilogu Vam dostavljamo Pravilnik Dugave Opena 2008. Prijave za sudjelovanje primaju se do petka, 05. prosinca 2008. godine.

Informacije
Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u I. osnovnu školu Dugave:
Ravnatelj: Tomislav Cvitanović
tel:  66 24 732

Tajnica: Marija Jamić
tel:  66 71 733

Voditelj ŠŠK Dugave: Željko Brdal
tel:  66 36 392; 091 517 17 47

Nadamo se da ćete pozitivno odgovoriti na ovaj naš poziv i sa svojom ekipom uveličati ovo prvenstvo.