preload preload preload

Archive for February, 2011

Posebni propisnik za dječake I.-VIII. razreda osnovnih škola za školsku godinu 2010./2011.

Saturday, February 12th, 2011

Članak 1.

Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati OPĆEG PROPISNIKA donesenog za sva natjecanja u organizaciji ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA.

Članak 2.

Natjecanje se održava po ovom propisniku, Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske izdanog od Hrvatskog školskog športskog saveza, a za sve propise koji nisu navedeni primjenjuju se pravila FIDE i važeći Pravilnici Hrvatskog šahovskog saveza.

Članak 3.

Pravo nastupa imaju svi redovno upisani učenici škole (članak 8. OPĆEG PROPISNIKA). Pripadnost školi utvrđivat će se sukladno članku 19. OPĆEG PROPISNIKA. Prijavu ekipa radi delegat-voditelj ekipe predajom Prijavnog lista s popisom natjecatelja ovjerenog pečatom škole i potpisom ravnatelja i to najkasnije trideset (30) minuta prije satnicom predviđenog početka natjecanja, kod zapisničkog stola delegatu-voditelju natjecanja, ZAKAŠNJAVANJE NIJE DOZVOLJENO. Za identifikaciju učenika osnovnih škola na natjecanjima koristit će se važeća Iskaznica Školskog športskog saveza grada Zagreba za školsku godinu 2010./2011. koju je svaki natjecatelj upisan u prijavni list dužan posjedovati sukladno Članku 21. OPĆEG PROPISNIKA.

Identifikacijske dokumente članovi ekipa predaju delegatu-voditelju natjecanja prilikom ulaska u objekt, a vraća ih delegat-voditelj natjecanja po odlasku ekipa iz objekta. Bez navedenih dokumenta ekipa ne može pristupiti natjecanju. Učenici koje su dva puta ponavljali razred ne mogu nastupiti na natjecanjima koja organizira Školski športski savez grada Zagreba. Izlazno godište učenika osmih razreda osnovnih škola je 1996. Učenik rođen 1994. nema pravo nastupa za osnovnu školu sukladno Članku 10. OPĆEG PROPISNIKA. Poželjno je da natjecatelji sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u natjecanju ima ekipa koju na natjecanje dovodi, vodi na natjecanju i odvodi s istog delegat-voditelj ekipe ili njegov zamjenik imenovan od strane škole. Ravnatelj škole svojim potpisom i pečatom na PRIJAVNOM LISTU potvrđuje da su delegat-voditelj ili zamjenik delegata-voditelja zvanični predstavnici škole kompetentni za rad s učenicima. Ekipa bez delegata-voditelja ili s delegatom-voditeljem koji nije imenovan od ravnatelja škole na PRIJAVNOM LISTU ne može pristupiti NATJECANJU. Sukladno navedenom učenici-ce
ni u kom slučaju ne mogu biti imenovani niti obavljati funkciju delegata-voditelja ekipe.

Članak 5.

Delegati-voditelji ekipa zajedno s učenicima koji ne nastupaju, odnosno ekipe čiji nastupi nisu još počeli ili su završili obavezno sjede u prostoru predviđenom za ekipe koje se pripremaju za partiju, jer nepotrebno zadržavanje uz borilišta otežava rad sucima i dovodi u pitanje regularnost natjecanja.

Članak 6.

Natjecanje je ekipno, ekipu čini maksimalno četiri (4) natjecatelja u kategoriji dječaka. Nastup izvan konkurencije nije moguć.

Članak 7.

Samo natjecatelji upisani u ‘Prijavni list’ mogu ući u salu za igranje i nastupiti u natjecanju.

Članak 8.

Ždrijeb za natjecanje i određivanje sustava natjecanja održat će se u subotu 19. veljače 2011. godine s početkom u 09.30 sati u prostorijama I. OŠ Dugave, Školski prilaz bb.

Članak 9.

Uvrštenjem u turnirsku tabelu, ekipe se obvezuju pridržavati ovog PROPISNIKA.

Članak 10.

U konkurenciji dječaka održat će se kvalifikacije iz kojih će se najbolje četiri ekipe plasirati u finalni turnir. Ako se prijavi 10 ili manje ekipa odigrat će se samo finalni turnir po bergerovom sustavu u dva termina (5, 7 ili 9 kola).

Članak 11.

U kvalifikacijama se igra po Švicarskom sustavu, a u finalu po Bergerovom sustavu.

Članak 12.

Ovisno o broju prijavljenih ekipa natjecanje će se provesti prema slijedećim kriterijima:

– od 11 – 20 ekipa igrat će se kvalifikacije, švicarski sustav u sedam (7) kola u dva termina, a u finale će se plasirati prve četiri (4) ekipe koje će igrati po bergerovom sustavu tri (3) kola u jednom terminu,

– od 21 – 30 ekipa igrat će se kvalifikacije, švicarski sustav u devet (9) kola u dva termina, a u finale će se plasirati prve četiri (4) ekipe koje će igrati po bergerovu sustavu tri (3) kola u jednom terminu.

Članak 13.

19. veljače 2011. godine u 10.00 sati kvalifikacije
05. ožujak 2011. godine u 09.30 sati kvalifikacije
19. ožujak 2011. godine u 09.30 sati FINALE

Članak 14.

Tempo igranja u kvalifikacijama je petnaest (15) minuta po igraču. U finalu tempo igre je petnaest (15) minuta za razmišljanje po igraču.

Članak 15.

Na ekipnom prvenstvu iz jedne osnovne škole može nastupiti samo JEDNA EKIPA U KONKURENCIJI.

Članak 16.

U jednom terminu igranja vrijedi jedan osnovni sastav, a za drugi termin igranja sastav se može u potpunosti izmjeniti. (vidi čl. 3). Ukoliko kapetan ekipe ne preda sucima novi osnovni sastav pred termin igranja, vrijedit će osnovni sastav iz predhodnog termina igranja. Kapetani ekipa trebaju prije početka svakog susreta upisati u zapisnik igrače prema redoslijedu iz osnovnog sastava.

Članak 17.

Sve ekipe sudionice natjecanja trebaju donijeti šahovski pribor: 2 ispravne garniture i 2 šahovska sata (na finalna natjecanja digitalne satove).

Članak 18.

Delegat – voditelj natjecanja ispred Školskog športskog saveza grada Zagreba je Željko Brdal, prof., mob. 091 517 17 47; e-mail: zeljko.brdal@xnet.hr

Molimo potvrdite svoj dolazak do 3. veljače 2011. Glavni sudac je Siniša Režek (međunarodni sudac), meč suci Maroje Portada (državni sudac) i Damir Obad (klupski sudac).

Članak 19.

Natjecanjem rukovodi Natjecateljsko povjerenstvo, a čine ga delegat-voditelj natjecanja, glavni sudac natjecanja i delegat-voditelj ekipe biran na ždrijebu.

Članak 20.

Žalba se podnosi u roku od 10 minuta po završetku meča (pisanim putem), a prije početka sljedećeg kola.

Članak 21.

U slučaju žalbe na odluku meč suca, glavni sudac donosi odluku koja je izvršna i konačna, u slučaju svih ostalih žalbi koje delegat-voditelj natjecanja primi u pisanom obliku, Natjecateljsko povjerenstvo odgovorit će prije početka slijedećeg termina za igranje.

Članak 22.

Odgađanja mečeva nema. Ekipa koja ne nastupi gubi meč prema Pravilniku o ekipnim natjecanjima HŠS.

Članak 23.

Konačni poredak ekipa utvrdit će se na temelju zbroja meč bodova (2 boda za pobjedu, 1 bod za neriješen susret) svih susreta. U slučaju diobe mjesta poredak se određuje prema slijedećim kriterijima:

Za ŠVICARSKI SUSTAV:
1. veći broj bodova svih članova ekipe
2. Buholc
3. Međusobni susret
4. Ždrijeb

Za BERGEROV SUSTAV:

1. veći broj bodova svih članova ekipe
2. Sonneborn-Bergerov koeficijent (računat prema stvarnim pojedinačnim bodovima)
3. Sonneborn-Bergerov koeficijent (računat prema razmjerno postignutom rezultatu prema stvarnim bodovima)
4. bolji rezultat unutar iste bodovne skupine
5. bolji rezultat po pločama (ukupni rezultat na 1., 2., 3. i 4. ploči)

Članak 24.

Tri prvoplasirane ekipe nagrađuju se peharom, medaljama i diplomama.

Članak 25.

Prvoplasirana ekipa stječe pravo nastupa na Državnom prvenstvu školskih športskih društava Republike Hrvatske za 2010. /2011. godinu.

Članak 26.

Učenici koji dolaze na natjecanje trebaju biti fizički i psihički sposobni i pripremljeni za isto. Odluku o sposobnosti nastupu donosi voditelj ekipe, odnosno škola. Sudionici športskih aktivnosti sudjeluju u istim dragovoljno i uz pristanak roditelja. Sudionici u natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Školskog športskog saveza Grada Zagreba nisu posebno i dodatno osigurani kod osiguravajućih društava. Organizator natjecanja ne preuzima odgovornost za moguće ozljede natjecatelja prije, za i nakon natjecanja.

Članak 27.

U slučaju da ekipa ili delegat-voditelj svojim nedoličnim ponašanjem izazove prekid natjecanja ili samovoljno napusti natjecanje, ili netko od natjecatelja ili delegata-voditelja pojedine ekipe prije, za ili nakon natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim natjecateljima, postupit će se prema odredbama OPĆEG PROPISNIKA i DISCIPLINSKOG PRAVILNIKA ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA.

Članak 28.

Upozoravamo natjecatelje i delegate-voditelje ekipa da se u potpunosti moraju pridržavati kućnog reda objekta u kojem se provodi natjecanje. Ekipa koja se ne pridržava kućnog reda objekta i uputa delegata-voditelja natjecanja može biti isključena iz natjecanja, a eventualnu počinjenu štetu snosi škola počinitelj.

Članak 29.

Raspored i rezultati natjecanja bit će objavljeni na web stranici Saveza www.skolski-sport-zg.hr, te u Sportskim novostima koje izlaze svakih četrnaest dana u rubrici “ZAGREBAČKI SPORT” Zagrebačkog športskog saveza i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.

Članak 30.

Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog športskog saveza Grada Zagreba (prema članku 30. OPĆEG PROPISNIKA).

ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA