preload preload preload

Archive for November, 2011

Šah kao izvannastavna aktivnost učenika i učenica

Sunday, November 6th, 2011

Poštovane ravnateljice i poštovani ravnatelji osnovnih škola Novoga Zagreba!

Koristim priliku da Vam kao šahovski voditelj s višegodišnjim iskustvom predložim uvođenje šaha kao izvannastavne aktivnosti u Vašu školu. Glavni cilj ovoga prijedloga je stvaranje šahovskih škola koje će omogućiti da svako dijete, a koje to želi, nauči igrati šah jer to može i treba biti dio opće kulture svakog čovjeka.
Stoga bih Vas zamolio da podržite uvođenje šaha kao izvannastavne aktivnosti vaših učenika i učenica, a ako u Vašoj školi već postoji šahovska škola da joj pružite čim veću potporu u radu i djelovanju.

Odgojna i obrazovna uloga šaha

Šahovska pedagoška praksa je već davno utvrdila da šah ima veliku odgojnu i obrazovnu ulogu jer povoljno utječe na razvoj pamćenja, koncentracije, brzine računanja, logike razmišljanja, rasuđivanja i sl. Iz njega se mogu izvući značajne pouke potrebne za budući kvalitetan život (upornost, samokritičnost, promišljanje, predviđanje događaja, objektivnost, strpljenje, izdržljivost itd.). Neki pokazatelji upućuju na zaključak da učenici koji igraju šah postižu u prosjeku bolji uspjeh u školi, da im se inteligencija povećava, da su savjesniji i sistematičniji u radu i sl.

Nije potrebno podsjećati na sve rašireniju pojavu raznih oblika nasilja među djecom osnovnoškolskog uzrasta. Šah, osim što djecu uči važnosti poštivanja pravila, razvija mnoge sposobnosti koje mogu utjecati na zdrav razvoj ličnosti djeteta i u konačnici ga navesti da izbjegava nasilje u komunikaciji i rješavanju problema. Kao igra, šah zahtijeva poštivanje određenih pravila igre, ali i korektan odnos prema protivniku. Tijekom igre neprihvatljivo je bilo kakvo ometanje protivnika ili vrijeđanje, a da o nekakvom fizičkom nasilju da i ne govorimo.

Tijekom odvijanja treninga i natjecanja učenicima bi se ukazivalo na važnost poštenog i korektnog odnosa prema protivniku i protivničkoj ekipi, uvažavanje različitosti, poštivanje šahovskih pravila, kulturno ponašanje tijekom i nakon partije, ravnopravnost spolova, izbjegavanje nepristojnih izraza i neprihvatljivog ponašanja. Time smo napravili velik korak u prevenciji neprihvatljivog ponašanja učenika i učenica.

Uvođenjem šaha kao izvannastave aktivnosti mogu se postići dva cilja:

• Uključivanje velikog broja učenika i učenica u bavljenje jednom misaonom igrom
• sprječavanje bilo koje vrste nasilja među djecom.

Organizacija šahovske škole

Šahovska škola u osnovnoj školi okuplja učenike i učenice od II. – VIII. razreda podijeljene u dvije grupe, početnu i naprednu. U koju grupu će pojedini učenik/-ica ići određuje voditelj nakon što praktično i teoretski provjeri šahovsko znanje određenog učenika-ice.
Dodatna prednost šaha u odnosu na ostale sportove je što zajedno treniraju učenice i učenici što u znatnoj mjeri utječe na razvijanje pravilne komunikacije među spolovima. Nadalje, cilj šahovske škole je razvijanje što većeg interesa učenika i učenica za igranje šaha. Šahovska škola treba omogućiti svojim polaznicima stjecanje osnovnih i naprednih šahovskih znanja.
U svrhu jačanja natjecateljskog duha i interesa za šah šahovska škola može organizirati šahovska natjecanja i upućivati svoje polaznike na ekipna i pojedinačna prvenstva grada.

Trenutno od šesnaest osnovnih škola Novoga Zagreba samo četiri škole imaju šahovsku grupu. No interes za bavljenje šahom je puno veći o čemu najbolje govori podatak da je do sada na Dugave open-u (ekipno šahovsko prvenstvo osnovnih škola Novoga Zagreba), sudjelovalo deset škola. Tijekom školske godine 2005./2006. godine pokrenuta je i šahovska liga u kojoj su sudjelovale četiri osnovne škole sa šahovskom grupom priznatom od Zagrebačkog šahovskog saveza: OŠ Zapruđe, OŠ Gustava Krkleca, OŠ braće Radić i I. OŠ Dugave. Omogućite svojim učenicima i učenicama da se bave šahom, da sudjeluju u navedenim natjecanjima i obogatite ponudu izvannastavnih aktivnosti u Vašoj školi!

Praktične napomene

• U praksi, prilikom zaduživanja učitelja, šah kao izvannastavna aktivnost vrijedi dva sata te ravnopravno ulazi u satnicu.
• Budući voditelj šahovske škole u Vašoj školi ne treba imati posebno šahovsko obrazovanje već dobru volju i Vašu potporu. Iz osobnog iskustva mogu reći da je najbolja kombinacija voditelj/zaposlenik škole. Šahovski rekviziti nisu skupi, a za odvijanje treninga dovoljna je prazna učionica što šah čini «jeftinijim» od ostalih sportskih aktivnosti u školi.

Nastojeći provesti sve navedeno stvorili smo Šahovsku školu Dugave. O djelovanju Šahovske škole više možete saznati na našim Internet stranicama www.sah-dugave.org .

Srdačan pozdrav,

Željko Brdal, prof.
Koordinator šahovskih škola Novoga Zagreba

DUGAVE OPEN 2011.

Wednesday, November 2nd, 2011

Poštovani!
Ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete na X. ekipnom šahovskom prvenstvu osnovnih škola Novoga Zagreba sa ekipom svoje škole.
Prvenstvo će se odigrati u petak 25. studenog 2011. godine u prostorijama I. osnovne škole Dugave, Školski prilaz bb. Početak prvenstva je u 17:30 sati, a kraj oko 20:00 sati. Generalni sponzor Dugave opena je izdavačka kuća Školska knjiga.

Popis škola kojima su upućeni pozivi za sudjelovanje:
OŠ braće Radić, Šenoine Branke 22 – voditelj Nenad Fruth,
OŠ Brezovica ,Brezovička cesta 98 A – voditelji: Dragica Šainović i Zdravko Margitić,
OŠ Frana Galovića , Školski prilaz BB – voditelj Željko Brdal,
OŠ Gustava Krkleca, Božidara Magovca 103 – voditeljica Tatjana Tomec,
OŠ Mladost – Karamanov prilaz 3 – voditelj: Jasmin Hutinović,
OŠ Trnsko, Trnsko 25 – voditelj: Zdravko Margitić,
OŠ Večeslava Holjevca , Siget 23 – voditelj: Marko Ždravac
OŠ Zapruđe, Meštrovićev trg 8 A – voditelj Igor Stojaković,
I. OŠ Dugave, Školski prilaz BB – voditelj Željko Brdal,
OŠ Ive Andrića ,Milovana Kovačevića 18 – voditelj prof. TZK,
OŠ Miroslava Mrkše , Mrkšina 42 – voditelj prof. TZK,
OŠ Otok , Gradićeva 4 -voditelj prof. TZK,
OŠ Lučko , Puškarićeva 102 -voditelj prof. TZK,
OŠ Odra, Đačka Ulica 5 -voditelj prof. TZK,
OŠ Savski Gaj,Remetinečka cesta 64 A -voditelj prof. TZK,
OŠ Stjepana Bencekovića , Horvaćanski trg 1 –voditelj prof. TZK

O djelovanju i aktivnostima Šahovske škole Dugave na popularizaciji šaha u osnovnim školama Novoga Zagreba više informacija možete saznati na www.sah-dugave.org.

VAŽNO:
U cilju sudjelovanja naših ekipa na Ekipnom prvenstvu grada Zagreba molimo Vas da u suradnji sa profesorom TZK-a na prijavnom listu popunite stupac sa brojem iskaznice Odmorko. Iskaznica Odmorko nije uvjet za sudjelovanje na Dugave openu, ali na Ekipnom prvenstvu grada Zagreba se ne može nastupiti bez iskaznice Odmorko!

Prijave za sudjelovanje primaju se do ponedjeljka 22. studenog 2011. godine.

Informacije
Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u I. osnovnu školu Dugave:
Ravnatelj: Tomislav Cvitanović, tel: 66 24 732
Tajnica: Ivanka Beljan, tel: 66 71 733
Voditelj ŠŠK Dugave: Željko Brdal, tel: 66 36 392; 091 517 17 47

Nadamo se da ćete pozitivno odgovoriti na ovaj naš poziv i sa svojom ekipom uveličati ovo prvenstvo.