preload preload preload

Dugave Open 2012 – Konačan poredak

December 3rd, 2012

Konačan poredak

1 OŠ Gustava Krkleca 23,5
2 OŠ Brezovica I. 23
3 I. OŠ Dugave – Kraljevi 20,5
4 OŠ Braće Radić 16
5 I. OŠ Dugave – Lovci 16
6 OŠ Frana Galovića 14,5
7 OŠ Sv. Klara – Prinčevi 18
8 I OŠ Dugave – Dame 17,5
9 OŠ Zapruđe 13
10 OŠ Većeslava Holjevca 10
11 OŠ Trnsko 10
12 OŠ Sv. Klara – Princeze 9,5
13 Brezov trn 10
14 OŠ Brezovica – Poletarci 8,5

Rezultati po kolima, konačni poredak i rejtingDOWNLOAD

 

POREDAK DUGAVE OPEN 2002.

1. I. OŠ DUGAVE (KRALJEVI)
2. OŠ ZAPRUĐE
3. OŠ OTOK
4. OŠ GUSTAVA KRKLECA

POREDAK DUGAVE OPEN 2003.

1. OŠ GUSTAVA KRKLECA 6$
2. OŠ BRAĆE RADIĆ 5$
3. I. OŠ DUGAVE (KRALJEVI) 4$
4. OŠ ZAPRUĐE 3$
5. I. OŠ DUGAVE (dame) 2$
6. OŠ OTOK 1$

REJTING 2002./2003.

1.I. OŠ DUGAVE (KRALJEVI)
2.OŠ GUSTAVA KRKLECA
3.OŠ ZAPRUĐE
4.OŠ BRAĆE RADIĆ
5.OŠ OTOK
6.I. OŠ DUGAVE (dame)

POREDAK DUGAVE OPEN 2004.

1. I. OŠ DUGAVE (KRALJEVI)
2. OŠ GUSTAVA KRKLECA
3. OŠ ZAPRUĐE
4. OŠ BRAĆE RADIĆ
5. I. OŠ DUGAVE (dame)
6. OŠ OTOK
7. OŠ IVE ANDRIĆA
8. OŠ FRANA GALOVIĆA

REJTING 2002./2003./2004

1.I. OŠ DUGAVE(KRALJEVI)
2.OŠ GUSTAVA KRKLECA
3.OŠ ZAPRUĐE
4.OŠ BRAĆE RADIĆ
5.I. OŠ DUGAVE (dame)
6.OŠ OTOK
7.OŠ IVE ANDRIĆA
8.OŠ FRANA GALOVIĆA

POREDAK DUGAVE OPEN 2005.

1. I. OŠ DUGAVE (KRALJEVI)
2. OŠ Gustava Krkleca
3. OŠ braće Radić
4. oš ZAPRUĐE
5. OŠ Frana Galovića
6. OŠ TRNSKO
7. OŠ Ive Andrića
8. I. OŠ Dugave(dame)

REJTING 2002./2003./2004./2005.

1. I. OŠ DUGAVE(KRALJEVI)
2. OŠ GUSTAVA KRKLECA
3. OŠ ZAPRUĐE
4. OŠ BRAĆE RADIĆ
5. I. OŠ Dugave (dame)
6. OŠ OTOK
7. OŠ FRANA GALOVIĆA
8. OŠ IVE ANDRIĆA
9. OŠ TRNSKO

POREDAK DUGAVE OPEN 2006.

1. OŠ Gustava Krkleca
2. I. OŠ Dugave (KRALJEVI)
3. I. OŠ Dugave (LOVCI)
4. OŠ Trnsko
5. OŠ Brače Radić
6. OŠ Zapruđe
7. I. OŠ Dugave(Dame)
8. OŠ Frana Galovića

REJTING 2002./2003./2004./2005/2006.

1. I. OŠ DUGAVE (KRALJEVI)
2. OŠ GUSTAVA KRKLECA
3. OŠ BRAĆE RADIĆ
4. OŠ ZAPRUĐE
5. I. OŠ DUGAVE (Dame)
6. OŠ TRNSKO
7. I. OŠ DUGAVE(LOVCI)
8. OŠ FRANA GALOVIĆA
9. OŠ OTOK
10.OŠ IVE ANDRIĆA

POREDAK DUGAVE OPEN 2007

1.I. OŠ Dugave (KRALJEVI)
2. OŠ Trnsko
3. I. OŠ Dugave (LOVCI)
4. OŠ Brezovica
5. I. OŠ Dugave (Dame)
6. OŠ Mladost
7. OŠ Ive Andrića
8. OŠ Frana Galovića

REJTING 2002./2003./2004./2005./2006./2007.

1. I. OŠ Dugave (KRALJEVI)
2. OŠ Gustava Krkleca
3.OŠ braće Radić
4. OŠ Zapruđe
5. OŠ Trnsko
6. I. OŠ Dugave (Dame)
7.I. OŠ Dugave (LOVCI)
8. OŠ Frana Galovića
9. OŠ Otok
10. OŠ Ive Andrića
11. OŠ Brezovica
12. . OŠ Mladost

POREDAK DUGAVE OPEN 2008

1.OŠ Trnsko [TRNSKO] 25.5 / (10$)
2. I. OŠ Dugave (KRALJEVI)[DUGAVE] 24.5 / (9$)
3.I. OŠ Dugave (Dame)[DUGAVE] 15.5 / (8$)
4.OŠ Braće Radić[Botinec] 15.5 / (7$)
5.I. OŠ Dugave (LOVCI)[DUGAVE] 14 / (6$)
6.OŠ Mladost[Utrine] 13.5 / (5$)
7.OŠ Frana Galovića [Dugave] / 13 / (4$)
8.OŠ Gustava Krkleca [Travno] / 12 / (3$)
9.OŠ Ive Andrića [Sopot] 11 / (2$)
10.OŠ Većeslava Holjevca [Siget] 5 / (1$)

REJTING 2002./2003./2004./2005./2006./2007./2008.

1. I. OŠ Dugave (KRALJEVI) [DUGAVE]
2. OŠ GUSTAVA KRKLECA [TRAVNO]
3. OŠ braće Radić [BOTINEC]
4. OŠ Trnsko [TRNSKO]
5. I. OŠ Dugave (Dame) [DUGAVE]
6. OŠ Zapruđe [ZAPRUĐE]
7. I. OŠ Dugave (LOVCI)
8. OŠ Frana Galovića [DUGAVE]
9. OŠ Ive Andrića [SOPOT]
10.OŠ Mladost [UTRINE]
11.OŠ Otok [SLOBOŠTINA]
12.OŠ Brezovica [BREZOVICA]
13.OŠ Većeslava Holjevca [SIGET]

POREDAK DUGAVE OPEN 2009.

1. I. OŠ Dugave – Kraljevi [Dugave] 27,0 12$
2. I. OŠ Dugave – Dame [Dugave] 18,5 11$
3. OŠ Brezovica 2 [Brezovica] 16,0 10$
4. OŠ Brezovica 1 [Brezovica] 15,5 9$
5. OŠ Braće Radić [Botinec] 15,0 8$
6. OŠ Zapruđe [Zapruđe] 14,7$
7. I. OŠ Dugave – Lovci [Dugave] 14,5 6$
8. OŠ Večeslava Holjevca [Siget] 14,0 5$
9. OŠ Ive Andrića [Sopot] 13,0 4$
10. OŠ Frana Galovića [Dugave] 12,0 3$
11. OŠ Mladost [Utrine] 10,5 2$
12. OŠ Sv. Klara [Klara] 9,5 1$

REJTING 2002./2003./2004./2005./2006./2007./2008./2009.

1. I. OŠ Dugave (KRALJEVI) [DUGAVE]
2. OŠ braće Radić [BOTINEC]
3. OŠ GUSTAVA KRKLECA [TRAVNO]
4. I. OŠ Dugave (Dame) [DUGAVE]
5. OŠ Zapruđe [ZAPRUĐE]
6. OŠ Trnsko [TRNSKO]
7. I. OŠ Dugave (LOVCI)[DUGAVE]
8. OŠ Brezovica I. [BREZOVICA]
9. OŠ Frana Galovića [DUGAVE]
10.OŠ Ive Andrića [SOPOT]
11.OŠ Brezovica – poletarci. [BREZOVICA]
12.OŠ Mladost [UTRINE]
13.OŠ Većeslava Holjevca [SIGET]
14.OŠ Otok [SLOBOŠTINA]
15. OŠ Sv. Klara [Klara]

POREDAK DUGAVE OPEN 2010.

1. OŠ Brezovica – I. 22 9$
2. I. OŠ Dugave – kraljevi 19,5 8$
3. OŠ Braće Radić 18 7$
4. OŠ Frana Galovića 17 6$
5. I.OŠ Dugave – dame 15,5 5$
6. OŠ Brezovica – II. 15,5 4$
7. OŠ Zapruđe 13,5 3$
8. OŠ Gustava Krkleca 9,5 2$
9. I. OŠ Dugave – Lovci 7 1$

REJTING 2002./2003./2004./2005./2006./2007./2008./2009./2010.

1. I. OŠ Dugave (KRALJEVI) [DUGAVE] 68$
2. OŠ braće Radić [BOTINEC] 42$
3. I. OŠ Dugave (Dame) [DUGAVE] 37$
4. OŠ GUSTAVA KRKLECA [TRAVNO] 34$
5. OŠ Zapruđe [ZAPRUĐE] 30$
6. OŠ Trnsko [TRNSKO] 25$
7.I. OŠ Dugave (LOVCI)[DUGAVE] 25$
8.OŠ Brezovica I. [BREZOVICA] 23$
9.OŠ Frana Galovića [DUGAVE] 20$
10.OŠ Brezovica – poletarci. [BREZOVICA] 14$
11.OŠ Ive Andrića [SOPOT] 12$
12.OŠ Mladost [UTRINE] 10$
13.OŠ Većeslava Holjevca [SIGET] 6$
14.OŠ Otok [SLOBOŠTINA] 6$
15. OŠ SV. Klara [Klara] 1$

POREDAK DUGAVE OPEN 2011.

1. OŠ Brestje
2. OŠ F. K. Frankopana
3. OŠ D. Domjanića – Kraljevi
4. OŠ Trnsko
5. I OŠ Dugave – Kraljevi
6. OŠ Zapruđe
7. OŠ Brezovica I
8. OŠ Petra Zrinskog
9. OŠ D. Domjanića – Dame
10. OŠ Gustava Krkleca
11. I OŠ Dugave – Dame
12. OŠ braće Radić
13. OŠ Otok
14. I OŠ Dugave – II.
15. OŠ Frana Galovića
16. I OŠ Dugave – III.
17. OŠ Brezovica – poletarci 1

REJTING 2002./2003./2004./2005./2006./2007./2008./2009./2010./2011.

1. I. OŠ Dugave (KRALJEVI) [DUGAVE] 81$
2. OŠ braće Radić [BOTINEC] 48$
3. I. OŠ Dugave (Dame) [DUGAVE] 44$
4. OŠ GUSTAVA KRKLECA [TRAVNO] 42$
5. OŠ Zapruđe [ZAPRUĐE] 42$
6. OŠ Trnsko [TRNSKO] 39$
7.OŠ Brezovica I. [BREZOVICA] 34$
8.I. OŠ Dugave (LOVCI)[DUGAVE] 29$
9.OŠ Frana Galovića [DUGAVE] 23$
10.OŠ Brezovica – poletarci. [BREZOVICA]
11.OŠ Ive Andrića [SOPOT]
12.OŠ Otok [SLOBOŠTINA]
13.OŠ Mladost [UTRINE]
14.OŠ Većeslava Holjevca [SIGET]
15. OŠ SV. Klara [Klara]

 

Jedan odgovor to “Dugave Open 2012 – Konačan poredak”

  1. […] Dugave Open – konačan poredak Filled under: Šah | ŠŠK Dugave    […]