preload preload preload

Archive for September, 2015

Tri, četiri, pozor – Šah!

Monday, September 14th, 2015

Poštovani !

Šahovska škola Dugave pokreće projekt TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH namjenjen učenicima 2-3-4 razreda!!!

Glavni cilj projekta je pružiti mogućnost što većem broju zainteresiranih učenika i učenica da nauče igrati šah te popularizacija šahovske igre.

Odgojne mogućnosti šaha u razvoju djece

Kroz projekt TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH! kod polaznika poticao bi se razvoj poželjnih ljudskih osobina te bi se pozitivno utjecalo na odgoj svakog djeteta. Šahovska pedagoška praksa dokazala je da baveći se šahom mladi šahisti razvijaju upornost, odgovornost, samokritičnost, objektivnost, korektnost, poštivanje pravila, marljivost, borbenost, želju za napretkom, promišljanje, pažnju, samokontrolu, kolegijalnost, racionalno korištenje vremena, maštovitost….

Jedna od prednosti šaha u odnosu na većinu sportova je potpuna ravnopravnost spolova tijekom nadmetanja. Slično tome šahovska igra pruža mogućnost ravnopravnog nadmetanja između učenika s invaliditetom i učenika bez zdravstvenih problema ili učenika-učenica 2-ih i 8-ih razreda.Takvo nadmetanje pomaže da polaznici stvore ispravan stav o različitostima i posebnostima svojih protivnika.

U ovom projektu velika bi se pažnja posvetila poštivanju zadanih pravila i korektnom odnosu prema protivniku. To je osobito važno u školskom okruženju kada se zna za sve rašireniju pojavu raznih oblika nasilja među djecom.

Obrazovne mogućnosti šaha u razvoju djece

Osim pozitivnog utjecaja na odgojni razvoj polaznika šahom se može utjecati i na poboljšanje obrazovnih sposobnosti.

Tijekom provedbe šahovskih aktivnosti izmjenjivalo bi se učenje i spoznavanje, stjecanje radnih navika i vještina pa sve do provjere i primjene stečenog znanja u praksi. Kroz šahovski trening i natjecanja kod učenika nastojalo bi se potaknuti razvoj sposobnosti koje pomažu u svladavanju i usvajanju nastavnog gradiva: pamćenja, pozornosti, koncentracije, brzine računanja, vizualnog predočavanja, prostornog snalaženja, prihvaćanje znakova i simbola, ovladavanja pisanim tekstom, logike razmišljanja i rasuđivanja. Tijekom igranja šahovskih partija polaznici vježbaju predviđanje protivnikovih poteza te ispitivanje ispravnosti vlastitih.

Ogromna prednost šaha mogućnost je uklapanja šahovskih motiva u redovnu nastavu što je također jedan od ciljeva projekta TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH!

Neki od preduvjeta sudjelovanja u projektu TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH! koji se očekuju od budućih polaznika i polaznica su usvojena tehnika pisanja, čitanje s razumijevanjem, redovito dolaženje na treninge jednom tjedno, marljivo i odgovorno izvršavanje postavljenih zadataka – rješavanje radne bilježnice i domaćih zadaća.

Projekt TRI, ČETIRI, POZOR – ŠAH! pratit će gradivo u istoimenoj šahovskoj početnici s vježbenicom autora Sanje Vuksanović i Ivana Markovića.

Termin održavanja treninga:

Četvrtak 5. i 6. sat

Za sve dodatne informacije obratite se voditelju Šahovske škole Dugave profesoru Željku Brdalu na e-poštu: zeljko.brdal@gmail.com.

Dokument možete preuzeti klikom na link.