preload preload preload

Archive for the ‘Pravilnik – ŠŠK prvenstvo’ Category

Pravilnik ekipnog prvenstva Šahovske škole Dugave

Tuesday, October 28th, 2008

Izvršni odbor Šahovske škole Dugave je na svojoj sjednici održanoj 15. rujna. 2005. godine donio

PRAVILNIK EKIPNOG PRVENSTVA ŠAHOVSKE ŠKOLE DUGAVE

Članak 1.

Šahovska škola Dugave organizira tijekom tekuće školske godine (listopad i studeni) otvoreno ekipno prvenstvo u šahu za učenike i učenice I. osnovne škole Dugave. U dogovoru sa voditeljem mogu sudjelovati i ekipe-gosti.

Članak 2.

Ekipno prvenstvo Šahovske škole Dugave održat će se u prostorijama I.OŠ Dugave Zagreb, Školski prilaz bb. Raspored i termini odigravanja pojedinih skupina i susreta biti će stavljen na panou Šahovske škole Dugave.

Članak 3.

Iz pojedinog razreda na prvenstvu mogu sudjelovati najviše dvije (2) ekipe.
Ekipu sačinjavaju četiri (4) igrača-ice, a uvjet za sudjelovanje je da je ekipa mješovitog sastava tj. da u njoj ima i djevojčica i dječaka. Na početku natjecanja kapetani-ice ekipa prijavljuju sastav ekipa i raspored po pločama koji vrijedi tijekom igranja po skupinama. Mijenjanje rasporeda igrača-ice kažnjava se isključenjem iz natjecanja. Raspored po pločama se može promijeniti nakon razigravanja po skupinama.

Članak 4.

Ekipe će biti podijeljenje u četiri skupine: A,B,C i D. Raspored ekipa po skupinama određuje voditelj prvenstva.Svaka skupina ima ekipu nositelja  o čemu također odlučuje voditelj.
Dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine idu u viši rang natjecanja i stvaraju tzv. I. Ligu. One natjecanje nastavljaju prema slijedećem rasporedu:

Četvrtfinale
A1-B2=E
B1-A2=F
C1-D2=G
D1-C2=H

Polufinale
E-G
F-H

Ekipe koje se nisu plasirale u viši rang natjecanja tvore novu skupinu tzv. II. ligu.

Članak 5.

Pravo nastupa imaju svi učenici i učenice I. OŠ Dugave, a na prvenstvu mogu sudjelovati ekipe-gosti koje se natječu izvan konkurencije. Ekipe gosti igraju isključivo u drugoj ligi.

Članak 6.

Ekipe u skupinama igraju po Bergerovom sistemu. Broj kola ovisi o broju ekipa, a igrači-ice nisu obavezni zapisivati poteze. Tempo igre je deset (10) minuta po igraču-ici. U I. ligi će se igrati po prethodno navedenom rasporedu, a u II. ligi će se igrati po švicarskom sistemu, a  broj kola ovisi o broju prijavljenih ekipa (5-7 kola). Tempo igre biti će različit:
I. liga: četvrtfinale i polufinale  = 15 minuta / finale = 30 minuta
II. liga – 10 minuta

Članak 7.

Ekipe kojese plasiraju u finale I. Lige dužne su svoju partiju zapisati šahovskom notacijom. Također su dužne u roku tjedan dana predati na disketi ekipe točno i provjereno zapisane partije, a ako se ovaj uvjet ne ispuni ekipa se diskvalificira.
U zaglavlju navesti slijedeće podatke:
Natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje i rezultat.
Potezi se zapisuju po tri poteza u jedan red! Ekipe koje se natječu u četvrfinalu i polufinalu I. lige mogu, ali ne moraju šahovskom notacijom zapisati prvih 15 poteza partije. Po završetku partije trebali bi, ali ne moraju točne i provjerene poteze prepisati u svoj rokovnik ili bilježnicu. U zaglavlju navesti slijedeće podatke:
Natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje  i rezultat!
Potezi se zapisuju po tri poteza u jedan red!

Članak 8.

Voditelj prvenstva i sudac je profesor Željko Brdal koji će za svaki termin natjecanja odrediti dva pomoćna suca. Ekipe koje ometaju normalan tijek prvenstva brišu se iz turnirske tablice i biti će udaljene sa prvenstva.
Odluka suca je izvršna. Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe i to odmah po nastalom sporu, odnosno najkasnije 15 minuta po završetku kola.
Žalba se najavljuje usmeno voditelju turnira, a predaje se u pismenom obliku.
O žalibi olučuje vodstvo turnira koje čine voditelj i dva suca, a njihova je odluka konačna.

Članak 9.

Partije se mogu odgoditi jedino uz odobrenje voditelja prvenstva i to jedino uz prethodnu najavu. U slučaju neopravdanog izostanka ekipa gubi partiju sa 1.5 : 0.0 rezultatom. Ekipa koja ne odigra dva (2) kola briše se iz turnirske tablice.

Članak 10.

Konačni poredak će se utvrditi na temelju većeg broja bodova svih članova ekipe. U slučaju diobe mjesta poredak se određuje prema slijedećim kriterijima:

Za Švicarski sustav:
a) veći broj meč bodova
b) Buholc (sustav je zbroj bodova koje su ostvarile sve ekipe s kojima je ekipa igrala)
c) Međusobni susret
d) Par-nepar (prva sreća)

Važno: [(Swissperfect će automatski odrediti poredak)]

Za Bergerov sustav:
a) međusobni susret
b) veći broj meč bodova
c) bolji uspjeh prema pobjednicima ( ekipe koje imaju iznad 50 % bodova )
d) par-nepar (prva sreća)

Članak 11.

U slučaju rezultata 2.0: 2.0 u I. Ligi igra se dodatni susret, ali ovaj put se igra brzopotezni šah tj. tempo igre je pet (5) minuta po igraču-ici.

Članak 12.

Pravo tumačenja ovog pravilnika ima isključivo Natjecateljska komisija Šahovske škole Dugave. Natjecateljsku komisju sačinjavaju dvoje prvoplasiranih šahista i šahistica sa prošlogodišnjeg pojedinačnog prvenstva škole i voditelj ŠŠK Dugave.

U Zagrebu, 15. rujna 2005. godine

Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal, prof.

Izvršni odbor:
Dean Sarapa – predsjednik
Kristijan Vuković – podpredsjedni
Tajnici: Pavao Vrbanec i Petar Črnjević

Pravilnik pojedinačnog prvenstva šahovske škole Dugave

Tuesday, October 28th, 2008

Izvršni odbor Šahovske škole Dugave na svojoj sjednici održanoj 13. siječnja 2004. godine, donosi

PRAVILNIK POJEDINAČNOG PRVENSTVA ŠAHOVSKE ŠKOLE DUGAVE

Članak 1.

Šahovska škola Dugave organizira tijekom tekuće školske godine (listopad / studeni) pojedinačno prvenstvo za učenike i učenice I.Osnovne škole Dugave.

Članak 2.

Prvenstvo Šahovske škole Dugave održat će se u prostorijama I.OŠ Dugave Zagreb, Školski prilaz bb. Prvenstvo će se igrati u učionici povijesti tijekom treninga ŠŠK Dugave.
Raspored odigravanja Redovnih kola:

KOLO DATUM ODIGRAVANJA VRIJEME ODIGRAVANJA

I./II. 30. 10. 2006. 19:10 – 20:45
III./IV. 07. 11. 2006. 13:15 – 15:15
V./VI. 13. 11.2006. 19:15 – 20:45
VII./VIII. 21.11.2006. 13:15 – 15:15
IX./XY 27.11.2006. 19:15 – 20:45

Članak 3.

Prvenstvo se igra u odvojenim konkurencijama, učenici i učenice.
Učenici i učenice biti će podijeljeni u četiri grupe:

ŠAHOVSKE DAME – I. LIGA
ŠAHOVSKE DAME – II. LIGA
ŠAHOVSKI KRALJEVI – I. LIGA
ŠAHOVSKI KRALJEVI – II. LIGA

Članak 4.

Pravo nastupa imaju svi redoviti i neredoviti polaznici Šahovske škole Dugave.
Polaznici koji su izvršili sve svoje obaveze, svojim šahovskim umijećem i zalaganjem to zasluže nastupaju u prvoj ligi. Oni koji to nisu izvršili nastupaju u II. ligi.

Članak 5.

U prvoj ligi natjecat će se ne više od osam (8) šahista i šahistica, a ostali polaznici će igrati u II. ligi.
U I. Ligi će se igrati po Bergerovom sistemu u najviše sedam (7) kola, a u II. ligi sistem ovisi o broju prijavljenih šahista i šahistica. Tempo igre je različit:

I. liga – 30 minuta
II. liga – 15 minuta

Članak 6.

Šahisti i šahistice koji se natječu u I. ligi dužni su svoje partije zapisivati šahovskom notacijom, prepisati ih na disketu koju predaju voditelju prvenstva u roku sedam (7) dana po odigravanju partije. Zapisnik je moguće poslati i emailom. Partije moraju biti točno i provjereno zapisane te u zaglavlju navesti slijedeće podatke:

Natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje i rezultat.
Potezi se zapisuju po tri poteza u jedan red! Šahisti i šahistice koji se natječu u II. ligi dužni su šahovskom notacijom zapisati prvih 15 poteza partije. Po završetku partije dužni su točne i provjerene poteze prepisati u svoj rokovnik ili bilježnicu.

U zaglavlju navesti slijedeće podatke:
Natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje i rezultat!
Potezi se zapisuju po tri poteza u jedan red!

Članak 7.

Plasman na pojedinačnom prvenstvu pruža smjernice treneru ŠŠK Dugave za sastav ekipa za prvenstvo grada Zagreba. Po završetku natjecanja odigrat će se mini liga u kojoj sudjeluju 7. i 8. iz. lige i 1. i 2. iz II. lige, a tempo igre je 15 minuta bez zapisivanja. Dvoje prvoplasiranih slijedeće godine igraju u I. Ligi.

Članak 8.

Voditelj prvenstva i glavni sudac je profesor Željko Brdal, a pomažu mu dva pomoćna suca. Natjecatelji koji budu ometali normalan tijek prvenstva biti će brisani iz turnirske tablice i udaljeni sa prvenstva. Odluka suca je izvršna.
Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe i to odmah po nastalom sporu, odnosno najkasnije 15 minuta po završetku kola, natjecateljskoj komisiji.
Natjecateljsku komisiju čine dva prvoplasirana šahista / šahistice sa prošlogodišnjeg prvenstva. Žalba se najavljuje usmeno sucu turnira, a predaje se u pismenom obliku Natjecateljskoj komisiji.
Odluka Natjecateljske komisije je izvršna i konačna.

Članak 9.

Partije se mogu odgoditi jedino uz prethodnu najavu sucu i uz njegovo odobrenje.
Igrač-ica koji odgađa partiju treba obavijestiti protivnika-icu o odgodi i dogovoriti naknadni termin odigravanja partije. Neopravdani izostanak rezultira gubitkom partije rezultatom 0.5 : 0.0. U slučaju neopravdanog izostanka sa dva kola šahist ili šahistica se briše iz turnirske tablice.

Članak 10.

U slučaju diobe mjesta plasman će se odrediti redoslijedom prema slijedećim kriterijima:

Za Švicarski sustav: (Swissperfect će poslagati poredak)
Za Bergerov sustav:
a) veći broj meč bodova
b) međusobni susret
c) bolji uspjeh prema pobjednicima ( igrač koji imaju iznad 50 % bodova )
d) par-nepar (prva sreća)

Članak 11.

Pravo tumačenja ovog pravilnika ima isključivo Natjecateljska komisija Šahovske škole Dugave. Natjecateljsku komisju sačinjavaju dvoje prvoplasiranih šahista i šahistica sa prošlogodišnjeg pojedinačnog prvenstva škole i voditelj ŠŠK Dugave.

U Zagrebu, 19. 09. 2006. godine
Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal, prof.

DODATAK PRAVILNIKU

U I. Ligi mogu sudjelovati polaznici koji su ispunili slijedeće uvjete:

1. Natuknice iz Skole saha i skripte Program poduke mladih šahista – treninzi od IX. – XII. Mjeseca!
2. zadaci za vježbanje (Matu u 1. potezu i dalje), napisati poziciju na disketi i rješenje / u šahovskoj bilježnici
3. Pregled otvaranja proučiti naučiti i primijeniti
4. Članarina za 09., 10., 11. i 12. mjesec
5. Napisati četiri (4) partije sljedećih otvaranja: Kraljev gambit, Damin gambit, Sicilijanka i španjolka / navesti natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje i rezultat; poteze pisati po tri u jedan red.

Za osvajanje prva tri mjesta u ženskoj i prva tri mjesta u muškoj konkurenciji dijelit će se medalje, a ostali sudionici prvenstva dobit će diplome. Prvaci u muškoj i ženskoj konkurenciji će uz to dobiti i prijelazne pehare. Nagrade će osigurati organizator prvenstva – Šahovska škola Dugave.
U II. ligi mogu sudjelovati polaznici koji su ispunili najmanje pola od uvjeta za I. Ligu.

Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal, prof.