preload preload preload

Dokumenti

Dokumenti ŠŠK Dugave i linkovi na sadržaj dokumenata:

Statut ŠŠK Dugave
Disciplinski pravilnik šahovske škole Dugave
Pravilnik šahovskog turnira Dugave Open
Mikronis kup turnirski pravilnik
Pravilnik Nika Open turnira
Pravilnik šahovske lige osnovnih škola Novoga Zagreba
Pravilnik pojedinačnog prvenstva šahovske škole Dugave
Pravilnik ekipnog prvenstva šahovske škole Dugave

Sadržaj pojedinih dokumenata možete naći i u kategorijama desno na web stranicama ŠŠK Dugave kao i njihove izmjene i nadopune.